Một cô gái trong sáng biến thành một đứa trẻ tinh ranh