Cô gái xấu xa và cái kết

Cô gái xấu xa và cái kết. Ở trường học cô hay bắt nạt bạn bè, nhất là mấy anh trai mọt sách… đến một ngày quả táo cũng đến với cô…