Các cô gái ham mê vật chất đổi tình lấy tiền

Các cô gái ham mê vật chất đổi tình lấy tiền. Andi Rose và Anna Claire Clouds có cùng một người cha nuôi Mick Blue. Tuy nhiên, gần đây, mối quan hệ với Mick đã nguội đi một chút. Trên thực tế, anh ta đã không còn chu cấp cho các cô gái của mình! Chuẩn bị cho buổi hẹn ăn tối với Mick, Andi và Anna Claire thảo luận về tình hình của họ. Họ quyết định quyến rũ anh ta.