Ai có thể lấp đầy khoảng trống mà người yêu cô gái để lại

Ai có thể lấp đầy khoảng trống mà người yêu cô gái để lại. Đôi khi tìm cách lấp đầy khoảng trống mới nhận ra chẳng có lấp nổi một khoảng trống vô hình. Bởi đó là khoảng trống của tâm hồn to bự, khoảng trống của tình yêu tình dục…